Le champ radis

Annulatie

Is er iets tussen gekomen, waardoor uw vakantie niet kan door gaan? 
Annulatie

In geval van annulering zijn de volgende regels van kracht:  

  • Bij annulering voor 12weken en tevens tot 4 weken voor datum van aankomst wordt 50% van de (kale) huursom in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen 4 weken en 1 week wordt 75% van de (kale) huursom in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot een week of korter voor de aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom in rekening gebracht.

Een annuleringsverzekering

We raden ten sterkste aan bij jullie verzekeringmakelaar een annulatie verzekering af te sluiten voor de periode die uw op LE CHAMP RADIS vastlegde. 

Deze is geruststellend mocht er zich iets voordoen en natuurlijkis dit hopelijk niet nodig maar…. interressant om de reeds gedane betalingen aan 

Le Champ Radis te garanderen en deze van uw verzekering terugbetaald te krijgen bij ernstige ziekte, ongeval, onvoorzien omstandigheden, enz…