De Licence IV

Vergunning IV is, naar Frans recht, een machtiging die op 24 september 1941 onder het Vichy-regime werd gecreëerd, voor bepaalde drankgelegenheden om alcoholische dranken en likeuren te verkopen. Het is verboden om deze licentie te maken, deze moet worden gekocht of overgedragen; prijzen variëren rond de €22500. De vergunning moet in dezelfde stad blijven, met uitzondering van een toeristische overdracht of een hotelkantoor met een minimum van 2 sterren.

Wettelijke definitie
Alle personen die een zaak wensen te openen om alcoholische dranken van de groepen 4 en 5 (rum en gedistilleerde alcohol) moeten in het bezit zijn van een licentie 4, genaamd “grote licentie”. Deze licentie laat tevens toe alcoholische dranken van de groepen 1, 2 en 3 te verkopen.

Deze reglementering geld ook voor de verkoop ter plaatse (café, restaurant…) als in meeneemwinkels (supermarkten, kelders, verkoop op internet…) Er bestaan twee type licenties, wetende dat deze voor de verkoop in meeneemwinkels de consummatie ter plaatse niet toelaat, maar wel omgekeerd. Zo is het mogelijk om drank te verkopen om mee te nemen met een licentie om ter plaatse te verkopen…

De tijdelijke verkoop van sterke drank op festivals of markten…behoeven geen licentie maar er is wel een toelating van de plaatselijke autoriteit vereist.

Deze licentie mag niet gecreëerd worden, maar het is wel mogelijk deze te kopen of over te dragen.

Teneinde deze licentie te verkrijgen, dient men op voorhand een vorming te volgen die je een exploratietoelating oplevert.

Deze licentie kan worden gekocht bij de betrokken gemeentelijke diensten of in de prefectuur voor Parijs en de Elzas-Moezel en het is noodzakelijk om een vorming gevolgd te hebben die je een exploratietoelating oplevert voor het serveren van sterke dranken.

Aan het Kanaal van Nivernais "Bourgogne-Nièvre streek" Frankrijk