Le champ radis
  • Dit is enkel toegankelijk voor de gasten van het park en dit vanaf 10H30 tot 21H om geen geluidsoverlast te hebben van gillende over enthousiaste kinderen.
  • Kinderen moeten steeds begeleid zijn of onder toezicht staan van een volwassene.
  • Het betreden van het zwembad is uitsluitend toegestaan via het daarvoor voorzien poortje.
  • Het is ten strengste verboden op risico van ernstig ongeval of kwetsuren om het zwembad via een andere weg te betreden, rond te lopen op de boorden, op de buizen te gaan staan of zich op de technische aanbouw te begeven.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of kwetsuren.
  • Eventuele technische schade die berokkend wordt door ongepast gedrag zal verrekend worden in de borg
Geniet tijdens je verblijf aan het zwembad
277962498_1037598396964452_8530866120754654874_n